Biserica Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”

La 1755 aici este menționată biserica de lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli” fiind edificată pe o fundație de piatră. Episcopul Sinesie Jivanovici consemnează că a fost sfințită la 6 septembrie 1752. La 13 martie 1769 credincioșii primesc aprobarea pentru construirea unei alte biserici.

În același an se începe edificarea actualei biserici de piatră ce poartă hramul celei vechi. Planul este în formă de cruce cu altarul în semicerc iar partea dinspe apus, pe o porțiune de 10 metri si turnul au fost adaugate ulterior.

Biserica are un iconostas cu pictură din 1789, este construiă în stil baroc și este considerată monument istoric.